Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

2 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі нормальної  фізіології

з дисципліни  нормальна фізіологія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

6105

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

1583

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

1040

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

305,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

24,5

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

4,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

58,0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

39,5

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11.12 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

2 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі нормальної  фізіології

з дисципліни нормальна фізіологія 

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

3486

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

883

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

564

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

387,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

62,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

13,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

64,0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

16,8

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11.12 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

1 курсу фарм. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі нормальної  фізіології

з дисципліни нормальна фізіологія 

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1409

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

450

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

228

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

261,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

100,0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

29,1

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

52,7

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

9,1

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11.12 р.