Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі клінічної імунології, алергології та заг. догляду за хворими

з дисципліни клинической иммунологии 

за осінній семестр у 2010 році

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

547

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

51

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

296

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

273,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

15,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

28,8

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

38,4

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

12,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

№ 2 (16.11)

       

Рега

Зарудна

 

 

 

22.11.2010 р.