Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

5 курсу мед.  укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі клініко-лабораторна діагностика

з дисципліни  клінічної лабораторної діагностики

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

491

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

22

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

53

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

245,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

2,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

100,0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.12 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

3 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі клініко-лабораторна діагностика

з дисципліни  клінічної лабораторної діагностики

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1071

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

37

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

159

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

214,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

9,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

10,9

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

18,7

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.12 р.