Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

4 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

з дисципліни  офтальмологія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1638

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

171

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

128

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

273

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

6,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

4,6

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

41,9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

51,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.12 р.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

4 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

з дисципліни  оториноларингологія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

958

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

72

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

89

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

239,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

25,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

13,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

64,4

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

13,5

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.12 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

5 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

з дисципліни  нейрохірургія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

750

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

5

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

87

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

250

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

7,5

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

38,7

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

59,2

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.12 р.