Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі пат. анатомії з секційним курсом та судовою медициною

 з дисципліни патологічна анатомія

в осінньому семестрі 2012 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2255

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

220

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

451

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

281,9

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

35,6

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

17,2

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

48,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

20,5

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

 

 

 

25.10.2012 р.


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі пат. анатомії з секційним курсом та судовою медициною

 з дисципліни судова медицина

в осінньому семестрі 2012 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1326

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

158

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

138

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

265,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

43,2

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

5,6

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

29,1

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

62,4

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

08.11.2012 р.

 


 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі пат. анатомії з секційним курсом та судовою медициною

 з дисципліни патологічна морфологія

в осінньому семестрі 2012 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1200

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

202

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

240

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

300

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

85,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

15,1

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

64

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

46,6

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

 

 

 

08.11.2012 р.

 


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі пат. анатомії з секційним курсом та судовою медициною

 з дисципліни секційний курс

в осінньому семестрі 2012 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

560

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

125

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

145

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

280

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

15,7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

20,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

75

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

 

 

 

25.10.2012 р.