Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

3 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі терапевтичної стоматології

з дисципліни  терапевтична стоматологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

190

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

0

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

45

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

190

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1 (відсутнє в банку питань)

Погорецька Х.В.

Шуцька Г.В.

 

№2 (відсутнє в банку питань)

Погорецька Х.В.

Шуцька Г.В.

 

№7 (відсутнє в банку питань

Лучинський М.А.

Головецька З.С.

Яворська І.М.

 

№8 (відсутнє в банку питань)

Погорецька Х.В.

Шуцька Г.В.

01.10.11 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

4 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі терапевтичної стоматології

з дисципліни  терапевтична стоматологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

308

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

24

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

18

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

308

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

10,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

22,2

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

38,8

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

11,1

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.11 р.

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

5 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі терапевтичної стоматології

з дисципліни  терапевтична стоматологія

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

3032

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

126

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

349

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

202,1

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

1,6

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

9,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

28,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

9,5

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.11 р.