Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

3 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі терапевтичної стоматології

з дисципліни  терапевтична стоматологія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1887

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

1030

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

188,7

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

62,2

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

21,6

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

43,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

14,4

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

19.11.12 р.

 


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

4 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі терапевтичної стоматології

з дисципліни  терапевтична стоматологія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1471

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

117

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

280

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

245,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

28,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

12,1

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

9,0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

2,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

19.11.12 р.

 

 

 

 


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

5 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі терапевтичної стоматології

з дисципліни  терапевтична стоматологія

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

3032

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

126

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

349

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

189,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

8,7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

14,4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

23

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

17,6

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

19.11.12 р.