Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

4 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі внутрішньої медицини №1

з дисципліни  внутрішня медицина

за осінній семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

4806

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

917

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

903

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

267

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

14,0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

20,4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

33,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

26,9

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.12 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

6 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі внутрішньої медицини №1

з дисципліни  внутрішня медицина

за осінній семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

5763

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

1003

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

1056

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

261,9

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

1,7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

7,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

16,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

42,7

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.11 р.