Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі педіатрії №2

 з дисципліни пропедевтика дитячих хвороб

за весняний семестр у 2010 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1679

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

192

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

156

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

209,9

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

12,4

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

10,9

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

1,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем з 11 січня по 16 червня 2010 року

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№11    22.02

Никитюк С.О.