Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 6 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі акушерства та гінекології №2

 з дисципліни акушерство та гінекологія

за весняний семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

3720

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

459

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

580

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

286,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

2,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

2,7

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

24.03.2011 р.

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі акушерства та гінекології №2

 з дисципліни акушерство

за весняний семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1683

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

306

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

187

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

280,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

7,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

8,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

4,2

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

24.03.2011 р.

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі акушерства та гінекології №2

 з дисципліни акушерство та гінекологія

за весняний семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1612

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

192

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

284

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

268,7

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

24.03.2011 р.