Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики, терапії та

 радіаційної медицини

 з дисципліни онкологія

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

280

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

0

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

73

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

140

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

31,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

2

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

30,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

45,9

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

11.05.2012 р.

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики, терапії та

 радіаційної медицини

 з дисципліни радіаційна медицина

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

626

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

11

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

54

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

208,7

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

25,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

8,8

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

5,9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

5,9

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

11.05.2012 р.

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики, терапії та

 радіаційної медицини

 з дисципліни радіаційна медицина

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

481

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

0

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

30

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

240,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

11.05.2012 р.

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики, терапії та

 радіаційної медицини

 з дисципліни радіологія

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

652

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

0

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

25

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

130,4

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

12,6

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

3,7

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

25,9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

51,9

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№ 6       4.03, 5.03

Леськів, Мороз

 

№8         18.04, 19.04

Мороз, Леськів

 

11.05.2012 р.

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики, терапії та

 радіаційної медицини

 з дисципліни радіологія

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

412

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

97

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

0

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

137,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

20

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

16,7

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

11.05.2012 р.