Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу  мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі гістології та ембріології

 з дисципліни гістологія з цитологією та ембріологією

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1005

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

45

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

100,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

2,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

27,8

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

38,9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

6.02.2012 р.

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу  стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі гістології та ембріології

 з дисципліни гістологія з цитологією та ембріологією

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1787

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

95

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

147

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

119,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

6.02.2012 р.