Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі медичної інформатики з фізикою

 з дисципліни медична інформатика

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

342

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

48

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

33

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

68,4

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

40,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

14,8

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

33,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

38,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

10.05.2012 р.

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі медичної інформатики з фізикою

 з дисципліни медична інформатика

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

394

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

61

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

39

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

65,7

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

6,9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

8,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

50

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

25

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№5     4.03, 27.03

Кравець

 

№6    14.03

Кравець

 

№7    28.03

Кравець

10.05.2012 р.

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу фарм. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі медичної інформатики з фізикою

 з дисципліни інформаційні технології у фармації

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

559

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

56

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

70

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

69,9

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

3,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

40

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

10

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№3     2.02, 1.03, 4.03

№4     15.03, 18.03, 19.03

Варіан

Чернецький

 

№5     26.03, 28.03, 29.03

№6     4.04, 5.04, 8.04

Чернецький

Чернецький

 

№7     12.04, 17.04, 18.04

Чернецький

10.05.2012 р.