Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу стомат. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі оториноларингології, , офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни офтальмологія

за весняний семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

438

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

166

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

9

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

73

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1       25.01, 26.01, 30.01

Табалюк

 

№2        10.02

№3        13.03

Табалюк

Табалюк

 

 

 

22.03.2011 р.

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. англ. факультету в системі Moodle

на кафедрі оториноларингології, , офтальмології та нейрохірургії

 з дисципліни оториноларингологія

за весняний семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1010

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

104

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

122

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

168,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

24,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

13,6

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

3,7

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№1       13.03  

Яшан

 

№2       16.02, 28.02 

             14.03

Мальована

Яшан

 

№3       15.03

№4       17.03

№5       20.03

Яшан

Мальована

Мальована

22.03.2011 р.