Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 І курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі анатомії людини

з дисципліни анатомия человека

весняний семестр 2012 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

915

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

0

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

12

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

114,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

-

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

-

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

-

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

-

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

№ 12 (16.01)

Флекей П.П.

 

№ 13 (25.01)

Боймиструк И.И.

 

№ 14 (01.02)

Гаврищук Ю.М.

16.03.2012 р.