Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

2 курсу стомат. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі нормальної  фізіології

з дисципліни нормальная физиология 

за весняний семестр у 2012  р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1032

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

334

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

201

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

206,4

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.12 р.