Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі хірургії з анестезіологією № 2

 з дисципліни анестезиология

 за весняний семестр у 2011 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

217

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

25

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

80

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

217

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

_

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

_

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

_

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

_

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

2.06.2011 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі хірургії з анестезіологією № 2

 з дисципліни госпитальная хирургия

 за весняний семестр у 2011 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2159

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

299

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

350

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

308,4

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

_

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

_

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

_

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

_

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

№ 10 (8.03)

Вайда А.Р.

 

№ 11 (9.03)

Вайда А.Р.

 

№ 12 (10.03)

Вайда А.Р.

 

№ 13 (13.03)

Вайда А.Р.

 

№ 7 (15.03)

Костів О.І.

2.06.2011р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі хірургії з  анестезіологією № 2

 з дисципліни анестезіологія

за весняний семестр у 2011 році

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1117

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

102

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

140

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

279,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

12.0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

13.4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

29.4

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

4.2

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

№ 6 (1.02)

Гнатів

 

№ 8 (1.02)

        (30.01)

Костів

Гнатів

2.06.2011 р.