Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

IIІ курсу стомат. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

 з дисципліни клиническая имунология и алергология

за весняний семестр у 2011 році

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

766

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

97

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

219

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

255,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

_

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

_

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

_

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

 

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

 

 

 

24.03.2011 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

5 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

 з дисципліни клиническая имунология и алергология

за весняний семестр у 2011 році

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1868

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

162

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

595

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

311.3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

4 (2.02)

Зарудна О.І.

 

 

 

24.03.2011 р.