Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

5 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

з дисципліни  онкология

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1272

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

70

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

515

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

161,7

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

44,4

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

25,0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

25,0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

25,0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.12 р.

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

6 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

з дисципліни  онкология

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

344

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

0

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

89

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

114,6

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.12 р.

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

5 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

з дисципліни радиационная медицина

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

749

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

22

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

26

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

249,6

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

11,5

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

3,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

29,4

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

61,2

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.12 р.

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

4 курсу стомат. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

з дисципліни  радиационная медицина

за весняний семестр у 2012 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

917

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

111

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

0

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

305,6

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

49,9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

4,1

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

40,7

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

49,4

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.12 р.