Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

6 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою

з дисципліни  внутренняя медицина в поликлинике

за весняний семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1504

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

341

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

529

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

188

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.11 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

6 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою

з дисципліни  педиатрия, детские инфекции в поликлинике

за весняний семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

568

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

0

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

135

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

142

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.11 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

5 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою

з дисципліни  инструментальные методы функциональной диагностики

за весняний семестр у 2011 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

433

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

101

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

225

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

216,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.11 р.