Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі внутрішньої медицини № 2

 з дисципліни основы внутренней медицины

 за весняний семестр у 2010 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1366

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

156

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

825

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

124,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

_

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

_

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

_

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

_

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

29.03.2010 р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі внутрішньої медицини № 2

 з дисципліни професиональные болезни

 за весняний семестр у 2010 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

752

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

485

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

125,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

_

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

_

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

_

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

_

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

29.03.2010 р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі внутрішньої медицини № 2

 з дисципліни основы внутренней медицины

 за весняний семестр у 2010 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1239

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

61

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

700

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

123,9

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

13,5

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

14,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

14,3

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

42,9

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

29.03.2010 р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 6 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі внутрішньої медицини № 2

 з дисципліни внутренние болезни

 за весняний семестр у 2010 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

4356

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

250

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

3405

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

145,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

_

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

_

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

_

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

_

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

30.03.2010 р.