Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

6 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі  загальної гiгiєни та екологiї

 з  дисципліни общая гигиена

за весняний семестр у 2011 році

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань ?

845

2

Скільки тестів містять графічні зображення ?

__

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач ?

577

4

Скільки тестів в середньому припадає на одне заняття

140.8

5

Відсоток студентів, які взяли участь в тестовому контролі за період, що аналізується

21.4

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

24.4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

17.1

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

 

 

 

22.03.2011 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

3 курсу мед. рос. факультету в системі Moodle

на кафедрі  загальної гiгiєни та екологiї

 з  дисципліни гигиена и экология

за весняний семестр у 2011 році

 

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань ?

1067

2

Скільки тестів містять графічні зображення ?

146

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач ?

205

4

Скільки тестів в середньому припадає на одне заняття

152.4

5

Відсоток студентів, які взяли участь в тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

 

 

 

22.03.2011 р.