Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією

ортопедією та травматологією ФПО

 з дисципліни урологія

за весняний семестр у 2011 році

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1523

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

197

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

147

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

253,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

43.7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

5.6

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

47.2

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

43.7

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

1.06.2011 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією

ортопедією та травматологією ФПО

 з дисципліни травматологія та ортопедія

за весняний семестр у 2011 році

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

789

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

19

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

200

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

263

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

20.8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

3.2

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

24.5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

27.1

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

1.06.2011 р.