Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

1 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі  гістології та ембріології

з дисципліни  гістологія та ембріологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

3000

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

1094

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

80

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

250

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

16,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

4,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

33,8

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

58,0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.03.2013 р.

 


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

1 курсу медико-проф. справа укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі  гістології та ембріології

з дисципліни  гістологія та ембріологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1029

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

320

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

80

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

257,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

20

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

50

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

12,5

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2013 р.

 


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

1 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі  гістології та ембріології

з дисципліни  гістологія та ембріологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2756

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

1175

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

60

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

393,7

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

57,5

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

15,4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

44,1

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

14,7

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2013 р.

 


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

2 курсу (НТН) стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі  гістології та ембріології

з дисципліни  гістологія та ембріологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2756

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

1175

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

60

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

393,7

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

23,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

28,6

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

42,9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

14,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2013 р.

 


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

2 курсу (НТН) мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі  гістології та ембріології

з дисципліни  гістологія та ембріологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2756

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

1175

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

60

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

393,7

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

24,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

34,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

34,3

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

13,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2013 р.