Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 4 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі хірургії № 1

 з дисципліни хірургія

за весняний семестр у 2011 році

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1563

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

307

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

161

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

260,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

79,2

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

3,6

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

33,9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

65,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

2.06.2011 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 6 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі хірургії № 1

 з дисципліни симптоми та синдроми в хірургії

за весняний семестр у 2011 році

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

5065

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

988

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

714

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

253,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

4.3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

15.1

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

35.5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

25.8

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

2.06.2011 р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі хірургії № 1

 з дисципліни хірургія

за весняний семестр у 2011 році

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1789

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

332

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

275

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

255.6

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

29.9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

17.6

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

41.9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

19.7

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

7 (1.02)

Доброродній

3.06.2011р.