Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі клінічної імунології, алергології та заг. догляду за хворими

 з дисципліни клінічна імунологія та алергологія

 за весняний семестр у 2011 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

806

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

89

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

502

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

268,7

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

9.7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

15

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

12,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

5

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

№ 1 (12.01,13.01)

        (16.01)

Зарудна О.І.

Городецький В.Є.

 

№ 2 (24.02)

Городецький В.Є.

 

№ 3 (16.03)

Зарудна О.І.

 

3.06.2011 р.

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 5 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі клінічної імунології, алергології та заг. догляду за хворими

 з дисципліни клінічна імунологія та алергологія

 за весняний семестр у 2011 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1454

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

168

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

593

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

242,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

50,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

9,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

34,9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

48,1

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

 

 

 

3.06.2011 р.