Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

5 курсу мед.  укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі клініко-лабораторна діагностика

з дисципліни  клінічної лабораторної діагностики

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

887

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

74

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

150

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

221,1

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

19,7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0,6

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

3,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

47,9

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.13 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

4 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі клініко-лабораторна діагностика

з дисципліни  клінічної лабораторної діагностики

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1349

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

22

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

209

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

224,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

35,9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

9,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

18,9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

41,9

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.13 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

4 курсу фарм. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі клініко-лабораторна діагностика

з дисципліни  клінічної лабораторної діагностики

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

841

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

0

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

49

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

168,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

57,7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

2,1

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

30,1

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

23,6

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.13 р.