Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

5 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

з дисципліни  онкологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1746

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

70

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

523

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

249,4

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

53,4

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

1,4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

25,1

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

71,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.13 р.

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

6 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

з дисципліни  онкологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

750

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

348

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

165

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

250,0

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

25,0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

5,0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

28,8

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

59,4

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.13 р.

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

5 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

з дисципліни  радіаційна медицина

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

747

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

22

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

32

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

249

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

49,7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

3,7

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

25,2

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

65,1

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.13 р.

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

3 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

з дисципліни  радіологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

783

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

98

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

0

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

261

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

11,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

1,9

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

43,8

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

50,8

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.13 р.

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

4 курсу стомат. укр. в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

з дисципліни  онкологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

227

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

0

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

33

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

227

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

49,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

2,5

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

64,1

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

28,2

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

15.04.13 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

3 курсу стомат. укр. в системі Moodle

на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії

та радіаційної медицини

з дисципліни  радіологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

531

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

77

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

0

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

265,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

35,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

11,4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

60,4

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

12,5

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

15.04.13 р.