Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

5 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі ортопедичної стоматології

з дисципліни  ортопедична стоматологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1347

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

25

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

330

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

224,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

2,7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

20,0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

17,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

7,5

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.13 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

4 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі ортопедичної стоматології

з дисципліни  ортопедична стоматологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

311

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

0

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

110

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

155,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

21,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

5,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

27,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

44,6

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.13 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

3 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі ортопедичної стоматології

з дисципліни  ортопедична стоматологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

663

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

0

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

212

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

165,7

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

29,6

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

1,8

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

59,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

31,6

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.13 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

2 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі ортопедичної стоматології

з дисципліни пропедевтика  ортопедичної стоматології

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1019

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

69

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

210

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

254,7

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

39,9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

5,4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

2,7

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.13 р.