Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі патологічної фізіології

 з дисципліни патологічна фізіологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1878

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

340

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

475

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

313

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

89,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

2,7

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

45,2

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

67,4

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2013 р.


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі патологічної фізіології

 з дисципліни патологічна фізіологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2880

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

509

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

1376

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

360

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

40,9

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

5,4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

63,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

37,7

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

 

 

 

11.04.2013 р.


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу ТПКЗ клін. фарм. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі патологічної фізіології

 з дисципліни патологічна фізіологія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1064

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

250

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

340

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

212,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

37,5

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

14,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

44,8

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

21

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставив контрольні тести

 

 

 

 

 

 

11.04.2013 р.