Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 6 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі поліклінічної справи та сімейної медицини з мед. технікою

 з дисципліни поліклінічна справа (хірургія)

за весняний семестр у 2010 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1683

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

290

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

500

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

336,6

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

17.03.10 р.

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 6 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі поліклінічної справи та сімейної медицини з мед. технікою

 з дисципліни поліклінічна справа (терапія)

за весняний семестр у 2010 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

4997

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

724

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

2700

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

333.1

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

№ 6 (27.01,28.01)

Стародуб Є.М.

17.03.10 р.

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 6 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі поліклінічної справи та сімейної медицини з мед. технікою

 з дисципліни поліклінічна справа (педіатрія)

за весняний семестр у 2010 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1335

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

47

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

480

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

267

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9