Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

3 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини і фтизіатрії 

дисципліни  пропедевтика внутрішніх хвороб

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

540

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

62

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

205

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

270

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

41,4

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

5,6

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

33,3

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

55,4

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.13 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

6 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини і фтизіатрії 

з дисципліни фтизіатрія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

997

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

60

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

120

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

332,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

22,6

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

7,9

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

42,9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

81,6

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.03.13 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

4 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини і фтизіатрії 

з дисципліни  фтизіатрія

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

250

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

10

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

0

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

250

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

9,0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

6,2

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

50,0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

6,2

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.03.13 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

4 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини і фтизіатрії 

з дисципліни  внутрішніх хвороб

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

670

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

26

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

315

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

223,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

24,7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

26,9

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

20,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

8,9

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.03.13 р.

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

3 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини і фтизіатрії 

з дисципліни  внутрішніх хвороб

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1077

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

77

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

334

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

269,2

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

44,8

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

14,4

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

33,1

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

23,4

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.03.13 р.