Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

6 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі внутрішньої медицини №1

з дисципліни  внутрішня медицина

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

5923

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

1069

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

1155

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

257,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

5,3

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

10,0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

22,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

35,6

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.03.13 р.

 

 

 

 

 

 

Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

4 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі внутрішньої медицини №1

з дисципліни  внутрішня медицина

за весняний семестр у 2013 р.

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

1324

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

304

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

244

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

264,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

15,7

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

1,8

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

28,9

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

66,8

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольні тести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.03.13 р.