Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі загальної гігієни та екології

 з дисципліни  гігієна та екологія

за весняний семестр 2013 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

4715

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

703

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

882

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

294,7

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

71,6

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

1,8

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

37,8

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

67,1

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольний тест

 

 

 

 

 

 

15.04.201р.

 


 Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 6 курсу мед. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі загальної гігієни та екології

 з дисципліни гігієна  та екологія

за весняний семестр 2013 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2600

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

264

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

580

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

433,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

33,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

12,3

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

28,6

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

68,9

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольний тест

 

 

 

15.04.2013 р.

 


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 2 курсу стомат. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі загальної гігієни та екології

 з дисципліни гігієна  та екологія

за весняний семестр 2013 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2456

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

377

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

411

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

409,3

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

17,6

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

6,6

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

56,0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

36,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольний тест

 

 

 

 

 

 

 15.04.2013 р.

 


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу ТПКЗ фарм. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі загальної гігієни та екології

 з дисципліни гігієна  та промислова санітарія

за весняний семестр 2013 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

305

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

134

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

351

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

435

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

66,6

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

25

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

62,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

12,5

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольний тест

 

 

 

 

 

 

 15.04.2013 р.


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 3 курсу фарм. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі загальної гігієни та екології

 з дисципліни гігієна  у фармації

за весняний семестр 2013 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

2531

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

255

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

602

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

421,8

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

43,1

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

10,1

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

65,5

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

19,3

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольний тест

 

 

 

 

 

 

 15.04 .2013 р.


Таблиця аналізу щоденного тестового контролю знань студентів

 1 курсу провізори фарм. укр. факультету в системі Moodle

на кафедрі загальної гігієни та екології

 з дисципліни основи екології

за весняний семестр 2013 року

Назва показника

Кількість (відсоток для відсоткових показників)

1

Скільки тестів внесено в базу тестових завдань?

565

2

Скільки тестів містять графічні зображення?

13

3

Скільки тестів сформульовано у вигляді ситуаційних задач?

109

4

Скільки тестів  в середньому припадає на одне заняття

285,5

5

Відсоток студентів, які взяли участь у тестовому контролі за період, що аналізується

0

6

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на задовільно

0

7

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на добре

0

8

Який відсоток студентів за даний період склало тестовий контроль на відмінно

0

9

По яких темах скільки разів тестовий контроль не виставлявся згідно розкладу?

 

 

Історія тестування тем

ПІП викладача, який не виставляв контрольний тест

 

 

 

 

 

 

 15.04.2013 р.