інструкції для викладачів по користуванню системою щоденного дистанційного контролю знань студентів Moodle

(станом на 09.03.2010)

 

Вступ. Система щоденного дистанційного контролю знань студентів Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського реалізована за допомогою програмного середовища Moodle. Програмне середовище Moodle належить до класу прикладних програм, відомих під назвами – системи дистанційної освіти, мережеві навчальні системи, інформаційні системи електронного навчання і ін. Їх спільною особливістю є надання можливостей:

       кожному студенту та викладачу переглядати навчально-методичні матеріали;

       взаємодіяти між учасниками навчального процесу;

       оцінювати навчальний рівень джерел інформації та мати до них доступ в будь-який момент часу.

Такі системи існують на багатьох рівнях всередині навчальних підрозділів і поза ними:

       комп’ютерні мережі навчальних аудиторій;

       комп’ютерні мережі кафедр;

       комп’ютерні мережі факультетів та інститутів;

       електронні бібліотеки;

       електронні навчальні ресурси (комп’ютерні симулятори та манекени) і ін.

При цьому досягається висока взаємодія між:

       викладачами;

       студентами;

       широким колом осіб в медіа-центрах;

       бібліотеках;

       інших навчальних закладах;

       науково-дослідних лабораторіях;

       лікувальних закладах;

       будь-яких інших місцях, де збирається навчально-наукова інформація, створюються знання та зберігаються навчальні ресурси.

Технічними особливостями таких програмних систем є наступне:

       Програми працюють на зразок поштових серверів (Yahoo);

       робота студента або викладача нагадує роботу із власною електронною поштовою скринькою;

       створюються папки (Inbox), в яких зберігаються методичні матеріали, присвячені різним навчальним дисциплінам;

       є можливість вести інтерактивне спілкування (чат) з викладачами згідно до розкладу;

       пересилати комп’ютерне відео та презентації;

       здійснювати оцінювання знань студентів. 

 Саме остання можливість таких систем використана в Тернопільському державному медичному університеті для організації та проведення щоденного дистанційного тестового контролю знань студентів. Подальші інструкції пояснюють основні дії викладачів по роботі в даній системі.

 

Інструкції для викладачів. Виконання інструкцій №1, 2, 3, 4, 8, 9 є обов’язковим для планування та проведення тестового контролю.

 

1. Як розпочати створення сайту Вашої дисципліни в системі Moodle?

Це робота адміністратора системи. Він вводить назву дисципліни, задає кількість занять, підключає викладачів та студентів даної навчальної дисципліни згідно логінів та паролів.

 

2. Як розпочати створення нового тестового контролю?

Для цього спочатку потрібно ввійти в систему

та зареєструватися

 

Далі потрібно вибрати Вашу дисципліну --  наприклад „Нормальна фізіологія”

 

 

 

Далі відкриється вікно сайту курсу

 

Для того, щоб створити тестовий контроль для заняття №3 за темою „Фізіологія автономної нервової системи. Роль автономної нервової системи в регуляції функцій внутрішніх органів. Центральна регуляція вегетативних функцій організму” потрібно спочатку перейти в режим редагування. Для цього натисніть кнопку редагувати на Панелі інструментів ліворуч:

Відкривається сайт курсу в режимі редагування (така можливість є лише в адміністраторів та викладачів):

 

Далі потрібно розгорнути список „Додавання завдання...” в занятті 3 і вибрати „Тест”:

У вікні планування тесту, що відкрилося вводяться параметри тесту, зокрема його назва:

Встановіть усі інші параметри (окрім початку та кінця тестування, які встановлюються за потребою) в значення, як показано на малюнку:

 

Вкінці натисніть кнопку „Зберегти” для збереження введених даних про запланований тестовий контроль:

 

Після цього Ви автоматично потрапляєте у вікно створення тестових завдань тестового контролю:

Вікно створення тестових завдань тестового контролю.

Зверніть увагу, що для того, щоб звідси повернутися на сайт дисципліни потрібно натиснути назву дисципліни – в даному випадку „Нормальна фізіологія”:

 

Для того, щоб вийти із режиму редагування натисніть кнопку „Закінчити редагування”:

Так виглядає сайт дисципліни із створеним тестовим контролем для 3-го заняття:

 

3. Як створити розділ тестових питань?

Для об’єднання тестових питань по темах занять і подальшої зручності при їх використанні створюються розділи тестових питань. Ми дотримуватимемося порядку, згідно якого для кожного нового заняття створюється окремий розділ. Для створення розділу потрібно зайти на закладку „Розділи” вікна редагування тесту:

У поле „Розділ” введіть назву розділу – назву теми заняття (допускається скорочення) – Фізіологія автономної системи:

та натисніть кнопку „Додати”. З’являється список доступних курсів:

 

 

4. Як створити нове тестове завдання для включення у розділ тестових завдань ?

Зайдіть у „Вікно створення тестових завдань тестового контролю”. Це можна зробити так, як було показано в інструкції №2. Якщо ж тестовий контроль створюється вперше, то Ви в нього потрапите натиснувши назву тестового контролю:

або, якщо тестовий контроль вже відбувався, то для цього існує кнопка „Оновити тест”. У вікні редагування тесту перейдіть на закладку „Тестові завдання”:

Виберіть в полі „Обрати...” „Вибір з множини (закрита форма)”:

З’являється вікно створення тестового завдання:

Для додавання нового тестового завдання в розділ „Фізіологія автономної системи”, створений в інструкції №3, введіть та встановіть такі значення параметрів і полів для вводу:

Тут відповідь „Підшлункової” є вірною. Натисніть кнопку „Зберегти” внизу вікна. Дане тестове завдання додане до тестових завдань розділу. Таким же чином потрібно створити близько 100 тестових завдань до одного практичного заняття, поміщаючи їх в розділ, який співпадає з назвою практичного заняття.

5. Як переглянути тестові завдання, включені в даний розділ?

Потрібно зайти на закладку „Тест” вікна редагування тестового контролю і вибрати в полі „Розділ” назву потрібного розділу даної дисципліни – наприклад, „Фізіологія автономної системи”. Отримаємо список створених тестових завдань розділу (в даному випадку одне):

 

6. Ви допустили помилку при створенні тестового завдання в розділі. Як її виправити?

Зайдіть у вікно редагування тестового контролю на закладку „Тест”. Виберіть потрібний розділ. Знайдіть потрібне тестове завдання і натисніть кнопку редагування тестового завдання ліворуч:

Відкриється вікно редагування тестового завдання. Внесіть відповідні зміни і вкінці натисніть кнопку „Зберегти”.

7. Як вилучити тестове завдання з розділу і відповідно з тестового контролю?

Виконайте усі дії з попереднього пункту за виключенням останньої – замість „Редагувати” натисніть кнопку „Видалити”:

 

8. Як додати 24 тестові завдання, які вибиралися б випадковим чином, до тестового контролю?

Після того, як створено достатню кількість тестових завдань для тестового контролю (приблизно 100 тестових завдань для одного практичного заняття) тестові завдання додаються з розділу до тестового контролю. Для цього потрібно зайти на закладку „Тест” вікна редагування тестового контролю і вибрати потрібний розділ „Заняття 18”:

Внизу сторінки встановіть „Додати до тесту” – 20 „випадкових завдань з цього розділу” і натисніть кнопку „Додати”:

після цього додайте таким же чином ще 4 „випадкових завдань з цього розділу”.

В результаті у вікні редагування тестового контролю на закладці „Тест” ліворуч з’являється список з 24 випадкових завдань розділу:

Внизу списку знаходяться дві важливі оцінки: „Підсумок” та „Максимальна оцінка”. Зверніть увагу, щоб були встановлені наступні значення:

Натисніть кнопку „Зберегти”. Таким чином в тестовий контроль включені 24 тестові завдання, які вибираються випадковим чином і оцінюються максимальним балом – 12.

 

9. Як задати дату і час проведення тестового контролю?

Дату і час проведення тестового контролю можна встановити відразу при створенні тестового контролю. Потім їх можна змінити натиснувши кнопку „Оновити тест” у вікні редагування тестового контролю:

 

Відкриється вікно організації проведення тестового контролю, куди потрібно внести відповідну дату і час і натиснути кнопку „Зберегти”:

 

10. Як переглянути результати складання тестового контролю певною групою?

Для цього потрібно зайти в систему „Moodle” під іменем та паролем викладача та зайти на сайт Вашої дисципліни,   наприклад „Анатомія людини”:

 

Виберіть тему заняття, яке Вас цікавить. Наприклад – „Сполучення хребців мід собою та з черепом...”:

 

Натисніть закладку „Результати”. Відкриється список результатів усіх учасників даного тестового контролю:

 

В полі „Групи окремі” виберіть номер відповідної групи студентів – наприклад, 12. Відкриється список результатів студентів цієї групи:

 

Для того, щоб переглянути протокол відповідей по даному тестовому контролю конкретного студента, натисніть на відповідну оцінку. Для того, щоб переглянути результати складання даним студентом інших тестових контролів, натисніть прізвище даного студента та на сайті даного студента виберіть закладку „Звіти про дії”:

 

Отримаємо інформацію по інших тестових контролях.

11. Чи можна викладачу попередньо переглянути, як виглядатиме складання тестового контролю для студента і тим самим пересвідчитися, що все гаразд з якісним та кількісним складом тестових завдань?

Так, можна. Для цього зайдіть у вікно редагування тестового контролю і натисніть закладку „Попередній перегляд”:

Відкриється вікно складання тестового контролю:

Зверніть увагу, що тестові завдання тут вибираються випадково. Для студентів вони будуть зовсім інші – все залежить від об’єму бази тестових завдань. Для завершення тестування натисніть внизу кнопку „Закінчити тестування”.

 

12. Як можна здійснити імпорт в Moodle тестових завдань з файлу, підготовленому в текстовому редакторі Microsoft Word?

Для цього у Вас попередньо повинен бути підготовлений текстовий файл із тестовими завданнями у певному форматі (рекомендуємо формат Aiken – див.далі) і збережений у вигляді звичайного тексту .txt (кодування UTF-8). Загальний вигляд тестових завдань, підготовлених у форматі Aiken, наступний:

Які частини має наколінок:

A. основу та верхівку.

B. основу , верхівку та тіло.

C. верхівку та тіло.

D. основу та тіло

E. жодного вірного варіанта

ANSWER: A

Примітка. Звертайте увагу на вживання в якості дескрипторів лише англійських літер A, B, C, D, E.

Після того, як текстовий файл підготовлено в текстовому редакторі Microsoft Word, його слід зберегти у форматі „Обычный текст .txt”. Після цього файл слід відкрити стандартним рекдактором Блокнот (Notepad) та перезберегти у тому ж текстовому форматі .txt, але в кодуванні UTF-8 (це обов’язково). Допускається імпортування лише із звичайних текстових файлів у кодуванні UTF-8!!!

 

Зайдіть в систему „Moodle” під іменем та паролем викладача та зайдіть на сайт Вашої дисципліни,   наприклад „Анатомія людини”:

В панелі керування „Адміністрування” виберіть команду „Тестові завдання”:

У вікні „Редагування завдання”, що відкрилося, виберіть завладку „Імпорт”:

 

На закладці „Імпорт” подано формати файлів тестових завдань, які можна використовувати:

Примітка. Натиснувши кнопку , можна отримати довідку про формати таких файлів. Рекомендуємо використовувати формат файлу Aiken.

Виберіть “Aiken”:

На панелі „Основне” виберіть розділ, куди слід імпортувати завдання:

На панелі „Імпорт з файлу на Вашому комп’ютері” виберіть файл для імпорту натиснувши „Обзор...”:

Вибравши файл для імпорту, натисніть кнопку „Завантажити цей файл:

Тестові запитання будуть імпортовані до вибраного розділу.

 

13. Як скопіювати тестові завдання цілого розділу для використання їх в іншому розділі – наприклад для студентів іншого факультету?

Зайдіть в систему „Moodle” під іменем та паролем викладача та зайдіть на сайт Вашої дисципліни,   наприклад „Анатомія людини”:

В панелі керування „Адміністрування” виберіть команду „Тестові завдання”:

У вікні „Редагування завдання”, що відкрилося, виберіть завладку „Експорт”:

В панелі „Формат файлу” вкажіть один із форматів файлу, в який будуть експортовані тестові завдання – рекомендуємо GIFT. На панелі „Основне” у списку „Розділ” виберіть назву експортованого розділу. У полі „Назва файлу” вкажіть назву файлу, який створиться (можна вибрати назву файлу за припущенням) і натисніть кнопку „Експорт завдань до файлу”:

З’явиться вікно із списком експортованих тестових завдань:

Внизу вікна натисніть вказане на малюнку посилання:

У вікні „Загрузка файла”, що з’явилося, натисніть кнопку „Сохранить”:

З’явиться вікно „Сохранить как...” для вибору місцерозташування файлу у Вашому комп’ютері:

Вибравши потрібну папку і назву файлу натисніть кнопку „Сохранить”. Файл експорту створено.

Далі необхідно виконати імпорт тестових завдань з файлу, як це було показано в пункті 12 даних інструкцій. При цьому слід використовувати той же формат файлу, який було вжито при експортуванні (наприклад GIFT).

14. Як створити тестове завдання, яке містить малюнок?

Зайдіть у „Вікно створення тестових завдань тестового контролю”. Це можна зробити так, як було показано в інструкції №2. Якщо ж тестовий контроль створюється вперше, то Ви в нього потрапите натиснувши назву тестового контролю:

або, якщо тестовий контроль вже відбувався, то для цього існує кнопка „Оновити тест”. У вікні редагування тесту перейдіть на закладку „Тестові завдання”:

Виберіть в полі „Обрати...” „Вибір з множини (закрита форма)”:

З’являється вікно створення тестового завдання:

Для додавання нового тестового завдання в розділ „Фізіологія автономної системи”, створений в інструкції №3, введіть та встановіть такі значення параметрів і полів для вводу:

 

Для того, щоб вставити у формулювання запитання малюнок, натисніть кнопку  на панелі інструментів редактора запитання. У вікні, що зявилося:

натиснувши кнопку  відкриється вікно для вибору файлу малюнку у Вашій файловій системі:

Після цього натисніть кнопку  для завантаження файлу малюнку в систему Moodle. Малюнок зявився в списку доступних зображень Moodle:

Зверніть увагу, що малюнок попередньо повинен бути підготовлений в будь-якому графічному редакторі і збережений у форматі JPG. У поле «Адбтернативний текст» обовязково слід ввести текстове позначення для малюнку:

і натистути кнопку . Малюнок додано до тексту запитання:

Подальші дії щодо створення варіантів відповідей і додавання такого запитання до тесту співпадають із створенням звичайного тестового запитання.

15. Як створити тестовий контроль, що включає 24 тестових завдання, серед яких 10 тестових завдань в текстовому вигляді, 12 тестових завдань містять графічні зображення, 2 тестових завдання сформульовані у вигляді ситуаційних задач ?

Для цього слід створити новий тестовий контроль, а саме зайти в режим редагування дисципліни:

 

і до заданої теми додати новостворюваний тест:

Примітка. Коли у Вас для даного заняття був уже створений тестовий контроль, Вам всеодно слід створити додатковий новий тестовий контроль, оскільки він матиме нову відмінну від старого структуру і грунтуватиметься на нових категоріях запитань.

З’явиться вікно створення нового тесту, в якомуслід вказати назву тесту (як правило, співпадає з темою заняття):

Встановити необхідні налаштування і натиснути кнопку  Тест додано до курсу.

Далі Вам слід створити категорію тестових завдань для включення у відповідний тестовий контроль. Для цього Вам слід зайти в режим редагування тестового контролю:

і перейти на закладку «Категорії»:

 

Внизу сторінки слід заповнити панель для створення нової категорії тестів:

Зверніть увагу, що у поле «Входить у категорію» слід вибрати «Верхній рівень» для даного навчального курсу. Поле «Назва», як правило, співпадає з назвою теми даного  заняття. Натисніть .

Далі Вам слід створити підкатегорії даної категорії, що відповідають певним видам тестових завдань, а саме – текстовим тестам, тестам з графічними зображеннями, тестам у вигляді ситуаційних задач. Це виконується згідно поданих нижче вікон:

Зверніть увагу, що для створення підкатегорій в полі «Входить у категорію» вибирається назва категорії, що відповідає тестовому контролю, яка щойно попередньо була створена.

Далі необхідно включити у щойно створені підкатегорії «текстові тести», «тести з малюнками», «ситуаційні задачі» тестові завдання. Це можна робити у відповідності до інструкцій №4, №12, №13, №14. Зверніть увагу, що у попередніх версіях системи Moodle «категорії» називалися терміном «розділи».

Далі Вам слід сформувати тестовий контроль включивши в нього потрібну кількість питань з певних підкатегорій, які би вибиралися випадковим чином. Для цього Вам слід зайти на закладку «Тест» вікна редагування тестового контролю:

і в полі «Категорія» вибрати відповідні категорії – спочатку «текстові тести»:

і вибрати з них 10 для включення випадковим чином в тестовий контроль. Натисніть кнопку . В панелі ліворуч з’явиться:

В полі «Категорія» відберіть підкатегорію «тести з малюнками»:

Відберіть спочатку 10 випадкових тестів з даної підкатегорії:

А потім ще 2:

Виберіть підкатегорію «ситуаційні задачі»:

і з даної підкатегорії слід відібрати випадковим чином ще 2 тестові завдання:

В цілому в лівій панелі вікна буде сформована така структура тесту:

Далі повинні бути виконані дії по плануванню тестового контролю, описані в попередніх інструкціях.