До уваги викладачів університету!

 

1. З метою формування автоматизованої системи пошуку Ваших презентацій до лекцій необхідно привести презентації до лекцій, які Ви помістили на Ваших персональних сторінках, до наступних вимог:

 

1.1. Папкою першого рівня для розміщення презентацій лекцій (на відповідній мові) на Вашій персональній сторінці є папка „Лекції” (російською – „Лекции” та англійською – „Lectures”).

1.2. Папками другого рівня для папки „Лекції” (тобто її підпапками) є папки, що співпадають з назвами дисциплін (див. додаток точних назв дисциплін, що викладаються на кафедрах, на різних мовах).

1.3.  Папками третього рівня для папки „Лекції” є папки із вказанням назви факультетів. Зверніть увагу – повинні бути вказані назви: „медичний”, „фармацевтичний”, „стоматологічний”.

1.4. Папками четвертого рівня для папки „Лекції” є папки із вказанням курсу (року) навчання студентів. Папки називаються: „1 курс”, „2 курс” і т.д.

1.5. У папках четвертого рівня і розміщуються презентації до лекцій у вигляді файлів Power Point. Назва файлу повинна співпадати з назвою лекції. При потребі збереження у презентації відеофільмів слід зберігати презентації у форматі Веб-архіву. Для цього у програмі Power Point для зберігання файлу слід вибрати команди «Файл» - «Сохранить как…» і у вікні, що відкриється, в полі „Тип файла” вибрати „Веб-архив (mht, mhtml)”. 

 

 

Приклад правильного розміщення папок з презентаціями лекцій на персональній сторінці викладача кафедри хірургії.

 

2. Зверніть увагу на точну назву створюваних папок і на узгодження назви дисципліни із списком, що додається. У випадку неспівпадіння назв папок із стандартними назвами доступ до Ваших презентацій автоматизованою системою буде неможливим.

 

Перший проректор                                            проф. В.П.Марценюк


 

Щоб переглянути список дисциплін натисніть тут