До відома викладачів та студентів !

 

У відповідності до рішення Вченої ради університету (наказ №345 від 25.11.2009) запроваджується новий порядок оцінювання на тестовому випробуванні (щоденний тестовий контроль знань в системі Moodle або складання підсумкового модульного контролю на семестровому тестовому іспиті):

 

 

 

к-сть вірних відповідей з 24-х

бал за 12-бальною шкалою

0-12

0 (не складено тестовий контроль)

13,14

4

15

5

16

6

17,18

7

19

8

20

9

21,22

10

23

11

24

12

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи

по впровадженню нових технологій             проф.В.П.Марценюк