Інструкції для Викладачів при роботі із системою рейтингового оцінювання діяльності викладачів

 

 

Система реалізована на основі технологій Java Servlet, JSP. Для виконання сервлетів використовується двигун Apache Tomcat. Для бази даних – СУРБД MySQL.

 

1. Як увійти в систему рейтингового оцінювання викладачів ?

 

Для цього необхідно ввійти в мережу Інтранет університету і в меню «На допомогу викладачам» вибрати команду «Рейтинг викладачів»:

 

 

З’явиться вікно-запрошення для входу у систему:

 

 

В поля «Логін» та «Пароль» введіть Ваш логін та пароль для входу у систему

 

Примітка. Для викладачів ТДМУ логін та пароль в системі співпадає з їх логіном та паролем для входу в мережу Інтранет.

 

і натисніть кнопку «Ввести»:

 

 

При успішному вході у систему з’являється головне вікно:

 

Примітка. Якщо Ви ввели незареєстровані логін або пароль, то з’явиться вікно типу:

 

 

2. Як правильно завершити Вашу роботу в системі рейтингового оцінювання?

 

Система підтримує багатосеансовий режим. Для того, щоб Ваші дані не стали доступними для інших користувачів без відповідних прав (наприклад, коли Ви працюєте з програмою на чужому комп’ютері або на комп’ютері в спільному комп’ютерному залі), Вам щоразу після завершення роботи слід коректно здійснювати вихід із системи (подібно до того, як це слід робити з електронною поштою). А саме, натисніть кнопку для розгортання головного меню:

 

(Примітка. Якщо Ви працюєте з Internet Explorer, потрібно встановити курсор над кнопкою в положення, коли він прийме вигляд    )

 

і в меню, яке розгорнулося, виберіть команду «Завершити роботу в системі»:

 

Після завершення сеансу з’явиться вікно:

 

2. Як ввести свої дані ?

Для цього слід ввійти в систему як описано в пункті 1. Для внесення даних призначена панель, яка складається з трьох закладок (для викладачів теоретичних кафедр – дві закладки):

Кожна із закладок відповідає напрямку роботи (навчальна, наукова, лікувальна). Кожен напрямок містить цілий ряд піднапрямків, кожному з яких відповідає відповідна закладка.  І саме піднапрямок включає показники, які слід вносити викладачеві.

В кожен момент часу активним є один напрямок та один піднапрямок. Активні напрямки та піднапрямки виділяються світлим кольором. Так на малюнку вище активним є напрямок «навчальна робота» та піднапрямок «тестові технології».

Напроти назви кожного показника знаходиться поле для вводу даних, наприклад:

На даний час підтримується лише два типи даних: цілі значення та дійсні числа (з дробовою частиною, яка відділяється крапкою).

Наприклад, подано до офіційного захисту одну кандидатську дисертацію аспіранта, яка виконувалася під Вашим керівництвом. Необхідно внести відповідні дані. Для цього слід зайти на напрямок роботи «наукова робота»:

 

 

та вибрати піднапрямок «Дисертанти і магістранти»:

 

 

Далі у поле «Кількість поданих аспірантами до офіційного захисту кандидатських дисертацій, в яких Ви були науковим керівником» введіть «1»:

 

Таким же чином Ви можете вносити значення інших показників.

Увага ! Внесені Вами дані знаходяться в оперативній пам’яті. Для того, щоб їх зберегти  в базу даних необхідно натиснути кнопку «Внести»:

 

 

При успішному внесенні даних в базу даних з’являється вікно з написом:

 

Зверніть увагу, що внесені показники зараз можна лише переглядати.

Увага ! При внесені даних працює система перевірки коректності даних (валідація). Так, якщо в попередньому випадку для показника «Кількість поданих аспірантами до офіційного захисту кандидатських дисертацій, в яких Ви були науковим керівником» Ви введете «1.5»:

 

то дані в базу даних внесені не будуть  і з’явиться вікно:

 

 

 

При цьому некоректні дані будуть позначені таким чином:

 

 

Тут же можна внести правки і повторити введення.

Зауважимо, що немає потреби вводити в систему усі Ваші дані одноразово. Можна їх вводити поступово (при цьому вносити корекції у вже внесені дані). Усі зміни а також час їх внесення будуть зберігатися в базі даних. При вході в систему вперше усі Ваші показники обнуляються. В подальшому в режимі редагування для Вас будуть пропонуватися останні версії Ваших даних.

 

3. Показники діяльності в режимі перегляду. Як внести в них зміни?

 

Для цього Вам необхідно перейти в режим редагування. З цією метою розгорнувши головне меню виберіть команду «Редагувати внесені Ваші показники діяльності»:

 

 

Після цього Ви в режимі редагування. Дані вносяться у відповідності до пункту 2.

 

4. Як переглянути Ваші рейтингові значення по показниках діяльності?

 

Рейтингові значення по показниках діяльності – це числа в діапазоні від 0 до 1, що виражають відносну долю Вашого вкладу у  виконання даного показника в межах університету. Для того, щоб їх переглянути, потрібно розгорнути головне меню і вибрати команду «Переглянути Ваші рейтингові значення по показниках діяльності»:

 

 

З’явиться багатозакладкова панель, подібна до панелі для перегляду внесених показників, єдина відмінність – тут наведені рейтингові значення:

 

 

5. Як переглянути гістограми рейтингових індексів викладачів за напрямками і піднапрямками?

 

Для цього Вам потрібно розгорнути головне меню і вибрати команду «Показати гістограми рейтингових індексів за напрямками і піднапрямками».

 

З’явиться багатозакладкова панель із гістограмами:

 

 

На кожній гістограмі по горизонталі – значення рейтингових індексів, по вертикалі – кількість викладачів з віповідними рейтинговими індексами по даному напрямку (піднапрямку).

 

Інструкції для адміністраторів при роботі із системою рейтингового оцінювання діяльності викладачів

 

Адміністратор (який також є викладачем) має можливості по внесенню даних, такі ж як усі інші викладачі (пункти 1-5). Крім того він може переглядати персоніфіковані рейтинги викладачів за напрямками, а також значення рейтингових показників по кожному конкретному викладачу.

 

 

6. Як переглянути загальний рейтинг викладачів на основі інтегральних рейтингових індексів?

 

Потрібно розгорнути головне меню і вибрати команду «Показати загальний рейтинг на основі інтегральних рейтингових індексів викладачів»:

 

 

З’явиться таблиця з інтегральними рейтинговими індексами викладачів.

 

Зверніть увагу, що в таблиці можна здійснити сортування – за значеннями індексів (Для цього потрібно встановити вказівники мишки на заголовок  стовпчика і натиснути ліку клавішу):

 

 

- за прізвищами:

 

7. Як переглянути значення рейтингових показників певного викладача?

 

Це можна зробити наприклад під час виконання пункту 6 натиснувши посилання на даного викладача:

 

З’явиться вікно перегляду його даних:

 

За допомогою головного меню Ви можете повернутися до перегляду або редагування Ваших власних даних або виконання іншого виду аналізу.

 

 

8. Як переглянути поточні значення коефіцієнтів пріоритетності за напрямками, піднапрямками, показниками?

 

Розгорнувши головне меню виберіть команду «Показати коефіцієнти пріоритетності за усіма напрямами, піднапрямами, рейтинговими індексами»:

 

 

З’явиться багатозакладкова панель із показом коефіцієнтів пріоритетності у вигляді кругових діаграм:

 

 

 

 

9. Як переглянути інтегральні рейтингові індекси з врахуванням викладачів, які ще не входили у систему?

 

Для цього розгорнувши головне меню виберіть команду «Показати загальний рейтинг на основі інтегральних рейтингових індексів викладачів включаючи викладачів, що не приймали ще участі»:

 

З’явиться вікно з  даними про усіх викладачів університету:

Зверніть увагу, що таблиця містить закладки сторінок.