Відділ науково-медичної інформації

Очолює роботу відділу д.м.н., професор Кашуба Микола Олексійович

Згідно штатного розпису у відділі працює 2 спеціаліста 1 категорії:

Устімова Надія Степанівна

 

Хандрала Наталія Богданівна

        Відділ створено для забезпечення інформаційного супроводу науково-дослідних робіт різного спрямування.

        Основні завдання відділу науково-медичної інформації:

·        підготовка тематичних інформаційних матеріалів для кафедр університету;

·        консультативна допомога співробітникам університету в підборі і ознайомленні з медичною літературою;

·        оформлення реєстраційних карт для державної реєстрації запланованих науково-дослідних робіт та інформаційних карт на завершені НДР і подання їх в Український інститут науково-технічної і економічної інформації;

·         проведення днів науково - медичної інформації;

·        створення власної бази даних періодичних видань.

         

      Головна увага відділу НМІ приділяється інформаційному забезпеченню науково-дослідних робіт університету на всіх етапах, починаючи з етапу планування.

      Для забезпечення якості НДР  працівниками відділу НМІ надається консультативна допомога пошуковцям в опануванні технологій інформаційного пошуку в  різноманітних джерелах інформації. На етапі планування дисертаційних робіт працівники ВНМІ   проводять попередній літературний пошук по запланованих дисертаційних роботах . При цьому приділяється велика увага сучасним системам інформаційного пошуку.

        На даний час у тематичних каталогах ВНМІ  налічується  52072 джерел інформації.

 

Детальніше про роботу та послуги ВНМІ…